Privatlivspolitik (til hjemmeside)

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Dit & Dat Fredericia ApS indsamler og bruger
de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores
hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på
hjemmesiden.

1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Samtykke
4. Sikkerhed
5. Dine rettigheder
6. Links til andre hjemmesider
7. Ændringer af privatlivspolitikken
8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi kan på nogle
dele af vores side indsamle fx følgende personoplysninger om dig: Navn, emailadresse, telefonnummer hvis du oplyser dette.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan
anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om
afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af
personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en
stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du
muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine
kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at
indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål,
der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre
formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies
i vores Cookie-politik, som du kan finde på vores hjemmeside.
Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på
dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3
nedenfor.
Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

• Statististiske formål om besøg på siden

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine
personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette
kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine
personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte
behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag,
herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er
sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de
funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed
gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med
visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine
personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger
eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om
dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet
grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller
hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du
velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os
tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde
navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi
vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de
formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du
kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige
for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de
procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af
personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse
hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige
ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner
eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi
har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik,
kan du kontakte os som angivet nedenfor:

TK-Shopping.dk
Plantagevej 16
7000 Fredericia
42425656
tonny@tk-shopping.dk